گیاه البرز
'گیاه البرز'

علف کش لونترال ( کلوپیرالید ) | فروش و عرضه علف کش

گیاه البرز

علف کش لونترال ( کلوپیرالید ) علف کش لونترال | کلوپیرالید آریا کلوپیرالید آریا 30% مایع قابل حل در آب Clopyralid 30% SL علف کش سیستمیک و انتخابی Systemic & Selective Herbicide مدیریت کاربرد: ⦁ کلوپیرالید علف کشی از گروه پیریدین کربوکسیلیک اسیدها می باشد که از طریق برگ و …

توضیحات بیشتر »

علف کش استامپ ( پندی متالین ) | فروش علف کش کشاورزی

پخش عمده پندی متالین

علف کش استامپ ( پندی متالین ) علف کش استامپ | پندی متالین آریا استامپ ( پندی متالین ) آریا 33% مایع امولسیون شونده Pendimethalin Aria 33% EC علف کش انتخابی Selective Herbicide مدیریت کاربرد: ⦁ پندی متالین علف کشی از گروه دی نیتروآنیلین ها بوده و از طریق ریشه …

توضیحات بیشتر »

فروش علف کش بوتاکلر | فروش انواع قارچ کش و علف کش

پخش عمده سموم کشاورزی

فروش علف کش بوتاکلر | فروش انواع قارچ کش و علف کش فروش علف کش بوتاکلر بوتاکلرآریا 60% مایع امولسیون شونده Butachlor Aria 60% EC علف کش سیستمیک و انتخابی در مزارع برنج Systemic & Selective Herbicide In Rice Fields مدیریت کاربرد: ⦁ بوتاکلر علف کشی از گروه کلرواستامید (آمید) …

توضیحات بیشتر »

قارچ کش انویل ( هگزاکونازول ) | فروش و عرضه قارچ کش

پخش عمده سموم کشاورزی

قارچ کش انویل ( هگزاکونازول ) قارچ کش انویل | هگزاکونازول آریا انویل آریا 5% سوسپانسیون Hexaconazole Aria 5% SC قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج Systemic Fungicide With Protective & Curative Action مدیریت کاربرد: ⦁ انویل قارچ کشی از گروه تری آزول ها می باشد. ⦁ از …

توضیحات بیشتر »

قارچ کش بیم ( تری سیکلازول ) | تهیه قارچ کش کشاورزی

قارچ کش بیم ( تری سیکلازول )

قارچ کش بیم ( تری سیکلازول ) قارچ کش بیم | تری سیکلازول آریا بیم ( تری سیکلازول ) آریا 75% پودر با قابلیت تر شوندگی Tricyclazole Aria 75% WP قارچ کش سیستمیک با اثرحفاظتی Systemic Fungicide With Protective Action مدیریت کاربرد: ⦁ بیم قارچ کشی از گروه ردوکتازها می …

توضیحات بیشتر »

قارچ کش تیلت ( پروپیکونازول ) | قارچ کش کشاورزی

فروش عمده پروپیکونازول

قارچ کش تیلت ( پروپیکونازول ) قارچ کش تیلت روال تی اس ( پروپیکونازول ) آریا 25% مایع امولسیون شونده  Aria 25% EC قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج Systemic Fungicide With Protective & Curative Action مدیریت کاربرد: ⦁ تیلت قارچ کشی از گروه تری آزول ها است …

توضیحات بیشتر »

فروش حشره کش ژوپیتر سی اس | عرضه انواع حشره کش

پخش عمده سم کشاورزی

فروش حشره کش ژوپیتر سی اس | عرضه انواع حشره کش فروش حشره کش ژوپیتر سی اس لامبدا سای هالوترین 10% سوسپانسیون کپسولی (میکرو کپسول) Lambdacyhalothrin 10% CS حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی Non-systemic Insecticide With Contact& Stomach Action مدیریت کاربرد: ⦁ لامبدا سای هالوترین حشره …

توضیحات بیشتر »

حشره کش دیازینون آریا 10% گرانول | فروش انواع حشره کش

فروش حشره کش گیاهی دیازینون

حشره کش دیازینون آریا 10% گرانول فروش انواع سم های شرکت معتبر آریا شیمی در مجموعه ما . عرضه بهترین نوع دیازینون موجود در بازار ایران به سراسر کشور. Diazinon Aria 10% G حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی و تنفسی Non-systemic Insecticide With Contact, Stomach & Respiratory …

توضیحات بیشتر »

حشره کش آوانت ( ایندوکساکارب ) | انواع سموم کشاورزی

حشره کش آوانت

حشره کش آوانت حشره کش آوانت ( ایندوکساکارب ) آوانت ( ایندوکساکارب ) آریا 15% سوسپانسیون Indoxacarb Aria 15% SC حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی Non-systemic Insecticide With Contact & Stomach Action مدیریت کاربرد: آوانت ( ایندوکساکارب ) حشره کشی از گروه اکسادیازین می باشد. آوانت …

توضیحات بیشتر »